کیان جعفری

کیان جعفری

مدیرمحتوا و لینک ساز

کیان جعفری

مهارت

مدیر محتوا
100%
تولید محتوا
100%
سئو آن پیج
100%
سئو آف پیج
70%
لینک سازی
75%
گرافیست
60%

با_هم_برای_ایران | حمایت کسب و کارهای اینترنتی از کاربران و استارتاپ های فضای دیجیتال ایران

X