بابک رمضانی

بابک رمضانی

مدیر فنی و سئوی تیم سئو تبریز

  • ساکن تبریز
  • شاغل در تیم سئو تبریز
  • 6 سال سابقه کار در زمینه تولید محتوا، طراحی سایت و سئو

برای اطلاع از رزومه بابک رمضانی کلیک کنید

بابک رمضانی-بابک رمضانی-بابک رمضانی-بابک رمضانی-بابک رمضانی-بابک رمضانی-بابک رمضانی-بابک رمضانی-بابک رمضانی-بابک رمضانی

 

مهارت

لینک سازی
100%
تولید محتوا و سئوی داخلی
100%
UI/UX
90%
php / laravel
40%
front
100%
تجزیه و تحلیل سایت
75%

تماس